Trần Văn Giang -Hậu Giang

95

Thông tin cá nhân


 • Tên : Trần Văn Giang
 • Ngày sinh : 01/01/1989
 • Giới tính : Nam
 • Số CMND : 365686176
 • Điện thoại: 0929262697

Bằng cấp học vấn


 • Trình độ văn hoá: 10/12
 • Trình độ chuyên môn – kỹ thuật: Sơ cấp, không bằng
 • Trình độ ngoại ngữ:
 • Trình độ tin học:
 • Ngành nghề đào tạo:
 • Kinh nghiệm làm việc: 10 (năm)

Nguyện vọng nghề nghiệp


 • Chức danh mong muốn: Nhân viên
 • Ngày có thể bắt đầu làm việc: 10/07/2019
 • Chuyên môn mong muốn: Điện-Điện tử công nghiệp, lao động phổ thông
 • Mức lương mong muốn: 5-7 triệu
 • Thời gian làm việc mong muốn: Không xác định
 • Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Không xác định
 • Có thể đi công tác theo yêu cầu
 • Có thể thay đổi nơi làm việc
 • Mô tả thêm:Năm 2009 – 2019 Làm việc tại Công ty Thi Thông, làm Cáp Quang

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here