Trần Thúy Phượng – Trung cấp kế toán

272

Thông tin cá nhân Thông tin cá nhân

  • Tên : Trần Thúy Phượng
  • Ngày sinh :01/01/1985
  • Giới tính : Nữ
  • Số điện thoại: 02933870119
  • Địa chỉ: Ấp 6 xã Vĩnh Thuận Đông huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang
  • Trình độ văn hóa: 12/12
  • Trình độ chuyên môn – kỹ thuật: Trung cấp
  • Trình độ ngoại ngữ: 
  • Trình độ tin học: Căn bản
  • Ngành nghề đào tạo: Kế toán

Nguyện vọng nghề nghiệp

  • Chức danh mong muốn: Nhân viên
  • Ngày có thể bắt đầu làm việc: 18/02/2021
  • Chuyên môn mong muốn: đúng chuyên ngành
  • Mức lương mong muốn: Thỏa thuận
  • Thời gian làm việc mong muốn: Không xác định
  • Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Không xác định
  • Có thể đi công tác theo yêu cầu: TP Vị Thanh – Hậu Giang
  • Có thể thay đổi nơi làm việc: Tùy theo sắp xếp

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here