Trần Hoàng Đang Thư-ĐH văn học

205

Thông tin cá nhân


 • Tên : Trần Hoàng Đang Thư
 • Ngày sinh : 25/05/1998
 • Giới tính : Nam
 • Số điện thoại: 0857238471
 • Địa chỉ: Tân Tiến-Vị Thanh-HG

Bằng cấp học vấn


 • Trình độ văn hoá: 12/12
 • Trình độ chuyên môn – kỹ thuật: Đại học
 • Trình độ ngoại ngữ:
 • Trình độ tin học: Tin học A
 • Ngành nghề đào tạo: Văn hóa, văn học
 • Kinh nghiệm làm việc: Chưa có kinh nghiệm

Nguyện vọng nghề nghiệp

 • Chức danh mong muốn: Nhân viên
 • Ngày có thể bắt đầu làm việc: 01/12/2019
 • Chuyên môn mong muốn:
 • Mức lương mong muốn: Thỏa thuận
 • Thời gian làm việc mong muốn: Không xác định
 • Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Không xác định
 • Có thể đi công tác theo yêu cầu
 • Có thể thay đổi nơi làm việc
 • Mô tả thêm:

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here