Thị Kim Phượng -Hậu Giang

239

Thông tin cá nhân


 • Tên : Thị Kim Phượng
 • Ngày sinh : 01/01/1988
 • Giới tính : Nữ
 • Số CMND : 363524750
 • Điện thoại: 0969794941

Bằng cấp học vấn


 • Trình độ văn hoá: 12/12
 • Trình độ chuyên môn – kỹ thuật: Sơ cấp, không bằng
 • Trình độ ngoại ngữ:
 • Trình độ tin học:
 • Ngành nghề đào tạo: CÔNG NGHỆ May
 • Kinh nghiệm làm việc: 1 (năm)

Nguyện vọng nghề nghiệp


 • Chức danh mong muốn: Nhân viên
 • Ngày có thể bắt đầu làm việc: 23/07/2019
 • Chuyên môn mong muốn: CÔNG NGHỆ May
 • Mức lương mong muốn: Thỏa thuận
 • Thời gian làm việc mong muốn: Không xác định
 • Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Không xác định
 • Có thể đi công tác theo yêu cầu
 • Có thể thay đổi nơi làm việc
 • Mô tả thêm:1 năm làm việc tại Công ty CP May NB Hậu Giang, làm Tổ Trưởng KCS

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here