QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2021/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

637

Nhiều chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid – 19, trong đó:

✔️ Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

✔️ Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

✔️ Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

✔️ Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

✔️ Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc.

✔️ Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

……………

✨ Chi tiết xem tại văn bản dưới đây ?

QD 23_2021_QD-TTg

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here