Phỏng vấn đơn hàng Thực phẩm đi làm việc tại Nhật Bản

243

Ngày 08/12/2022, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang phối hợp với Công ty XKLĐ Newtatco để phỏng vấn lao động tỉnh Hậu Giang tham gia đơn hàng Thực phẩm làm việc tại Nhật Bản. Trung tâm dịch vụ việc làm xin chúc mừng các bạn đã đậu đơn hàng trong buổi phỏng vấn.

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here