Phát Thanh

File phát thanh Thông báo về “Chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021”