Phan Kim Phụng – Hậu Giang

275

Thông tin cá nhân


 • Tên : Phan kim phụng
 • Ngày sinh : 08/08/1990
 • Giới tính : Nữ
 • Số CMND : 363615284 – 04/06/2019
 • Điện thoại: 0373233055
 • Mail: Phankimphung3055@gmail.com

Bằng cấp học vấn


 • Trình độ văn hoá: 9/12
 • Trình độ chuyên môn – kỹ thuật: Sơ cấp, không bằng
 • Trình độ ngoại ngữ:
 • Trình độ tin học:
 • Ngành nghề đào tạo: CÔNG NGHỆ May
 • Kinh nghiệm làm việc: 5 (năm)

Nguyện vọng nghề nghiệp


 • Chức danh mong muốn: Nhân viên
 • Ngày có thể bắt đầu làm việc: 01/07/2019
 • Chuyên môn mong muốn: CÔNG NGHỆ May
 • Mức lương mong muốn: Thỏa thuận
 • Thời gian làm việc mong muốn: Thỏa thuận
 • Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Trách nhiệm hữu hạn
 • Có thể đi công tác theo yêu cầu
 • Có thể thay đổi nơi làm việc
 • Mô tả thêm:

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here