Nguyễn Văn Tân – Hậu Giang

322

Thông tin cá nhân


 • Tên : NGUYỄN VĂN TÂN
 • Ngày sinh : 28/03/1984
 • Giới tính : Nam
 • Số CMND : 371094750 – 20/05/2019
 • Mail: ngvtan07@gmail.com
 • Điện thoại:0339079172

Bằng cấp học vấn


 • Trình độ văn hoá: 12/12
 • Trình độ chuyên môn – kỹ thuật: Đại học
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B
 • Trình độ tin học: Tin học B
 • Ngành nghề đào tạo: Kỹ Sư xây dựng
 • Kinh nghiệm làm việc: 7 (năm)

Nguyện vọng nghề nghiệp


 • Chức danh mong muốn: Nhân viên
 • Ngày có thể bắt đầu làm việc: 24/05/2019
 • Chuyên môn mong muốn: Kỹ Sư xây dựng
 • Mức lương mong muốn: Thỏa thuận
 • Thời gian làm việc mong muốn: Không xác định
 • Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Không xác định
 • Có thể đi công tác theo yêu cầu
 • Có thể thay đổi nơi làm việc
 • Mô tả thêm: chấp nhận công tác xa

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here