Nguyễn Thị Khá-Đại học Kế toán

374

Thông tin cá nhân


 • Tên : Nguyễn Thị Khá
 • Ngày sinh : 19/01/1992
 • Giới tính : Nữ
 • Số điện thoại:0706414813
 • Email: khathinguyen190192@gmail.com
 • Địa chỉ: Âp kênh giữa, xã hoà Hưng, giồng riềng Kiên Giang

Bằng cấp học vấn


 • Trình độ văn hoá: 12/12
 • Trình độ chuyên môn – kỹ thuật: Đại học
 • Trình độ ngoại ngữ:
 • Trình độ tin học:
 • Ngành nghề đào tạo: Kế toán
 • Kinh nghiệm làm việc: Chưa có kinh nghiệm

Nguyện vọng nghề nghiệp


 • Chức danh mong muốn: Nhân viên
 • Ngày có thể bắt đầu làm việc: 23/09/2019
 • Chuyên môn mong muốn:
 • Mức lương mong muốn: Thỏa thuận
 • Thời gian làm việc mong muốn: Không xác định
 • Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Không xác định
 • Có thể đi công tác theo yêu cầu
 • Có thể thay đổi nơi làm việc
 • Mô tả thêm:

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here