Nguyễn Thị Huỳnh Mai-Đại học CN Kinh tế – Luật

426

Thông tin cá nhân Thông tin cá nhân

 • Tên : Nguyễn Thị Huỳnh Mai
 • Ngày sinh : 26/02/1992
 • Giới tính : Nữ
 • Số điện thoại:
 • Địa chỉ: Ấp 4 xã Vị Tân, TP Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Bằng cấp học vấn

 • Trình độ văn hoá: 12/12
 • Trình độ chuyên môn – kỹ thuật: Đại học
 • Trình độ ngoại ngữ: Anh văn
 • Trình độ tin học: Tin học ứng dụng
 • Ngành nghề đào tạo: CN Kinh tế-Luật

Nguyện vọng nghề nghiệp

 • Chức danh mong muốn: Công nhân
 • Ngày có thể bắt đầu làm việc: 05/05/2020
 • Chuyên môn mong muốn:
 • Mức lương mong muốn: Thỏa thuận
 • Thời gian làm việc mong muốn: Không xác định
 • Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Không xác định
 • Có thể đi công tác theo yêu cầu: TP Vị Thanh – Hậu Giang
 • Có thể thay đổi nơi làm việc: Tùy theo sắp xếp
 • Mô tả thêm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here