Nguyễn Ngọc Điệu-Hậu Giang

200

Thông tin cá nhân


Tên : Nguyễn Ngọc Điệu             Email: dieu2117@gmail.com
Ngày sinh : 1987
Giới tính : Nam
Số điện thoại: 0975959258

Bằng cấp học vấn


Bằng cấp học vấn
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn – kỹ thuật: Đại học
Trình độ ngoại ngữ:
Trình độ tin học:
Ngành nghề đào tạo: Kỹ thuật điện
Kinh nghiệm làm việc: 6 năm kỹ sư điện

Nguyện vọng nghề nghiệp


Chức danh mong muốn: Nhân viên
Ngày có thể bắt đầu làm việc: 21/8/2019
Chuyên môn mong muốn: Kỹ sư điện
Mức lương mong muốn: Thỏa thuận
Thời gian làm việc mong muốn:
Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Không xác định
Có thể đi công tác theo yêu cầu: chấp nhận
Có thể thay đổi nơi làm việc:

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here