Nguyễn Hoàng Song-Lao động phổ thông

221

Thông tin cá nhân Thông tin cá nhân

 • Tên : Nguyễn Hoàng Song
 • Ngày sinh : 1981
 • Giới tính : Nam
 • Số điện thoại: 0327428821
 • Địa chỉ: Vị Tân-TP Vị Thanh-Tỉnh Hậu Giang

Bằng cấp học vấn

 • Trình độ văn hoá: 6/12
 • Trình độ chuyên môn – kỹ thuật:
 • Trình độ ngoại ngữ: 
 • Trình độ tin học: 
 • Ngành nghề đào tạo:

Nguyện vọng nghề nghiệp

 • Chức danh mong muốn: Công nhân
 • Ngày có thể bắt đầu làm việc: 04/05/2020
 • Chuyên môn mong muốn:
 • Mức lương mong muốn: Thỏa thuận
 • Thời gian làm việc mong muốn: Không xác định
 • Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Không xác định
 • Có thể đi công tác theo yêu cầu: TP Vị Thanh – Hậu Giang
 • Có thể thay đổi nơi làm việc: Tùy theo sắp xếp
 • Mô tả thêm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here