Nguyễn Hoàng Anh -Hậu Giang

367

Thông tin cá nhân 


  • Tên : Nguyễn Hoàng Anh
  • Ngày sinh : 16/03/1990
  • Giới tính : Nam
  • Số CMND : 363598492 – 12/07/2019
  • Điện thoại: 0919842585

Bằng cấp học vấn


  • Trình độ văn hoá: 12/12
  • Trình độ chuyên môn – kỹ thuật: Đại học
  • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh A
  • Trình độ tin học: Tin học B
  • Ngành nghề đào tạo: Kỹ Sư xây dựng
  • Kinh nghiệm làm việc: 7 (năm)

Nguyện vọng nghề nghiệp


  • Chức danh mong muốn: Nhân viên
  • Ngày có thể bắt đầu làm việc: 15/08/2019
  • Chuyên môn mong muốn: Kỹ Sư xây dựng
  • Mức lương mong muốn: Thỏa thuận
  • Thời gian làm việc mong muốn: Giờ hành chính
  • Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Không xác định
  • Có thể đi công tác theo yêu cầu
  • Không thể thay đổi nơi làm việc
  • Mô tả thêm:

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here