NGUYỄN HÀ HUYỀN CHI-CĐ kế toán tài chính ngân hàng

246

Thông tin cá nhân


  • Tên : NGUYỄN HÀ HUYỀN CHI
  • Ngày sinh : 20/04/1991
  • Giới tính : Nữ
  • Số CMND : 025875278 – 06/03/2019
  • Điện thoại: 0938344376
  • Địa chỉ: P3, TP Vị Thanh, Hậu Giang

Bằng cấp học vấn


  • Trình độ văn hoá: 12/12
  • Trình độ chuyên môn – kỹ thuật: Cao đẳng
  • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B
  • Trình độ tin học: Tin học B
  • Ngành nghề đào tạo: Kế toán tài chính ngân hàng
  • Kinh nghiệm làm việc: 2 (năm)

Nguyện vọng nghề nghiệp


  • hức danh mong muốn: Nhân viên
  • Ngày có thể bắt đầu làm việc: 10/11/2019
  • Chuyên môn mong muốn: Thư ký văn phòng
  • Mức lương mong muốn: Thỏa thuận
  • Thời gian làm việc mong muốn: Giờ hành chính
  • Loại hình doanh nghiệp mong muốn:
  • Có thể đi công tác theo yêu cầu
  • Có thể thay đổi nơi làm việc
  • Mô tả thêm:

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here