Ngày hội việc làm kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên năm 2020

813
Ngày 20/12/2020, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang đã cùng với Trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh Miền Tây Nam bộ tham dự Ngày hội việc làm kết nối doanh nghiệp hỗ trợ giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên năm 2020 tại tỉnh Vĩnh Long.
Tại ngày hội có 29 doanh nghiệp tham gia kết nối với hơn 3000 vị trí việc làm và hơn 1000 chỉ tiêu tuyển sinh cùng gần 1400 học sinh, sinh viên thuộc các trường cao đẳng, đại học và cơ sở giáo dực nghề nghiệp trên đại bàn tỉnh Vĩnh Long.

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here