Lý Văn Thảo – Đại học khuyến nông

578

Thông tin cá nhân Thông tin cá nhân

 • Tên : Lý Văn Thảo
 • Ngày sinh :15/06/1991
 • Giới tính : Nam
 • Số điện thoại: 02933870119 – 0363070667
 • Địa chỉ: Vị Thủy-Hậu Giang
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn – kỹ thuật: Đại học khuyến nông
 • Trình độ tin học: A

Nguyện vọng nghề nghiệp

 • Chức danh mong muốn: Nhân viên
 • Ngày có thể bắt đầu làm việc: 5/7/2021
 • Chuyên môn mong muốn: đúng chuyên ngành
 • Mức lương mong muốn: Thỏa thuận
 • Thời gian làm việc mong muốn: Không xác định
 • Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Không xác định
 • Có thể đi công tác theo yêu cầu: TP Vị Thanh – Hậu Giang
 • Có thể thay đổi nơi làm việc: Tùy theo sắp xếp

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here