Lý Thanh Lệnh-Lao động phổ thông

453

Thông tin cá nhân Thông tin cá nhân

 • Tên : Lý Thanh Lệnh
 • Ngày sinh : 1984
 • Giới tính : Nam
 • Số điện thoại: 02933870119
 • Địa chỉ: Vĩnh Tường, Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
 • Trình độ văn hoá: 9/12
 • Trình độ chuyên môn – kỹ thuật: Lao động phổ thông
 • Trình độ ngoại ngữ: 
 • Trình độ tin học: 
 • Ngành nghề đào tạo:

Nguyện vọng nghề nghiệp

 • Chức danh mong muốn: Nhân viên
 • Ngày có thể bắt đầu làm việc: 06/06/2020
 • Chuyên môn mong muốn: đúng chuyên ngành
 • Mức lương mong muốn: Thỏa thuận
 • Thời gian làm việc mong muốn: Không xác định
 • Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Không xác định
 • Có thể đi công tác theo yêu cầu: TP Vị Thanh – Hậu Giang
 • Có thể thay đổi nơi làm việc: Tùy theo sắp xếp
 • Mô tả thêm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here