Lưu Thị Hồng Đang-ĐH Kế toán

366

Thông tin cá nhân

 • Tên : Lương Thị Hồng Đang
 • Ngày sinh : 30/11/1996
 • Giới tính : Nữ
 • Số điện thoại: 0941637123
 • Email: lthd0309@gmail.com
 • Địa chỉ: PVII, TP Vị Thanh, Hậu Giang

Bằng cấp học vấn

 • Trình độ văn hoá: 12/12
 • Trình độ chuyên môn – kỹ thuật: Sơ cấp, không bằng
 • Trình độ ngoại ngữ:
 • Trình độ tin học:
 • Ngành nghề đào tạo:
 • Kinh nghiệm làm việc: Chưa có kinh nghiệm

Nguyện vọng nghề nghiệp

 • Chức danh mong muốn: Nhân viên
 • Ngày có thể bắt đầu làm việc: 11/02/2020
 • Chuyên môn mong muốn: Ngân hàng
 • Mức lương mong muốn: Thỏa thuận
 • Thời gian làm việc mong muốn: Không xác định
 • Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Không xác định
 • Có thể đi công tác theo yêu cầu
 • Có thể thay đổi nơi làm việc
 • Mô tả thêm:

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here