Lịch làm việc từ ngày 30/01/2023 đến 03/02/2023 của Ban Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Hậu Giang

139

THỨ HAI: 30/01  

– 7 giờ 00 phút: Ban Giám đốc dự lễ chào cờ đầu tháng. Mời tất cả viên chức, người lao động tại Trung tâm cùng dự. Điểm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm.

– Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: 31/01  

– 7 giờ 30 phút: Ban Giám đốc dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai công tác nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy Sở. Mời tất cả đảng viên cùng dự. Điểm tại Hội trường hội có tính chất đặc thù.

– 14 giờ 00 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước dự họp nghe báo cáo tình hình đưa người lao động thành phố Vị Thanh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo chương trình thảo thuận cử lao động thời vụ năm 2023. Điểm tãi phòng họp số 03 UBND thành phố Vị Thanh.

THỨ TƯ: 01/02  

– 13 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước dự hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2023. Điểm tại hội trường sở.

THỨ NĂM: 02/02  

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

THỨ SÁU: 03/02  

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here