Lịch làm việc từ ngày 29/5/2023 đến 02/6/2023 của Ban Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Hậu Giang

66

THỨ HAI: 29/5  

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước tiếp công dân định kỳ. Điểm tại phòng tiếp công dân.

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng dự giao dịch việc làm cho đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp. Điểm tại VP BHTN Cái Tắc.

– Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: 30/5

– 8 giờ 00 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng báo cáo phương án thu, chi nguồn thu học sinh du học và xuất khẩu lao động Hàn Quốc. Điểm tại phòng họp sở.

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng kiểm tra hoạt động văn phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Dịch vụ việc làm Phụng Hiệp. Điểm tại VP. BHTN Phụng Hiệp.

– Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: 31/5  

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

THỨ NĂM: 01/6  

– 6 giờ 45 phút: Ban Giám đốc dự lễ chào cờ đầu thàng. Mời tất cả viên chức, người lao động tại trung tâm và tất cả đảng viên cùng dự. Điểm tại trung tâm.

– 8 giờ 00 phút: Ban Giám đốc dự sinh hoạt chi bộ tháng 6 năm 2023. Mời tất cả đảng viên cùng dự. Điểm tại phòng họp Oval.

THỨ SÁU: 02/6                                                                

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng kiểm tra hoạt động văn phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Dịch vụ việc làm Cái Tắc. Điểm tại VP. BHTN Cái Tắc.

– Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước và Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên làm việc tại cơ quan./.

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here