LỊCH LÀM VIỆC từ ngày 21/9/2020 đến ngày 25/9/2020 của Ban Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Hậu Giang                          

564

THỨ HAI: 21/9

– 7 giờ 30’: Giám đốc tiếp đoàn thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp Trung tâm.

– 8 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng liên hệ các Công ty, doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động và tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Điểm tại huyện Châu Thành.

THỨ BA: 22/9

– 7 giờ 30: Giám đốc, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng dự Hội thảo đánh giá hiệu quả của lao động tại huyện Vị Thủy đi làm việc tại Nhật Bản năm 2020. Phòng Dịch vụ việc làm chuẩn bị nội dung và cùng tham dự. Điểm tại Hội trường Trung tâm GDNN-GDTX huyện Vị thủy.

– 8 giờ : Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên liên hệ các Công ty, doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động và tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Điểm tại huyện Long Mỹ.

THỨ TƯ: 23/9

– 7 giờ 30 : Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng liên hệ các Công ty, doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động và tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Điểm tại Châu Thành A.

 THỨ NĂM: 24/9

– 7 giờ 30 : Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng liên hệ các Công ty, doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động và tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Điểm tại Châu Thành.

THỨ SÁU: 25/9

– 8 giờ : Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên liên hệ các Công ty, doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động và tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Điểm tại huyện Châu Thành A.

 

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here