Lịch làm việc từ ngày 20/3/2023 đến 24/3/2023 của Ban Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Hậu Giang

114

THỨ HAI: 20/3  

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên nắm tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Vị Thanh. Điểm tại UBND thành phố Vị Thanh.

– 8 giờ 00 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng thảo luận Kế hoạch tiếp và ký kết MOU với Trường Đại học Mokwon – Hàn Quốc. Điểm tại phòng họp sở.

– 13 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuận Duyên nắm tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Vị Thủy. Điểm tại UBND huyện Vị Thủy.

THỨ BA: 21/3

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước nắm tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Long Mỹ. Điểm tại UBND huyện Long Mỹ.

– 13 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước nắm tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã Long Mỹ. Điểm tại UBND thị xã Long Mỹ.

– Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: 22/3  

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước nắm tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Ngã Bảy. Điểm tại UBND Tp. Ngã Bảy.

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên tập huấn công tác quản lý sử dụng phần mềm quản lý văn bản, lưu trữ hồ sơ điện. Điểm tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hậu Giang (03 ngày).

– 8 giờ 00 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng kiểm tra hoạt động văn phòng BHTN – DVVL Cái Tắc. Điểm tại VP BHTN – DVVL Cái Tắc.

– 13 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước nắm tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Phụng Hiệp. Điểm tại UBND huyện Phụng Hiệp.

THỨ NĂM: 23/3  

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước nắm tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành. Điểm tại UBND huyện Châu Thành.

– 8 giờ 00 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng kiểm tra hoạt động văn phòng BHTN – DVVL Phụng Hiệp. Điểm tại VP BHTN – DVVL Phụng Hiệp.

– 13 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước nắm tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành A. Điểm tại UBND huyện Châu Thành A.

THỨ SÁU: 24/3  

– 13 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước cấp chi phí hỗ trợ ban đầu không hoàn lại cho người có con em đi làm việc ở nước ngoài, mời đồng chí Nguyễn Tiến Đạt – Trưởng phòng Đào tạo – Việc làm – BHTN cùng đi. Điểm tại UBND xã Vị Trung, huyện Vị Thủy.

– 14 giờ 00 phút: Ban Giám đốc họp lấy ý kiến thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ. Điểm tại phòng họp sở./.

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here