Lịch làm việc từ ngày 19/6/2023 đến 23/6/2023 của Ban Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Hậu Giang

43

THỨ HAI: 19/6  

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước tiếp công dân định kỳ. Điểm tại phòng tiếp công dân.

– 9 giờ 00 phút: Ban Giám đốc họp với chi ủy chi bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm. Điểm tại phòng làm việc Giám đốc.

THỨ BA: 20/6

– 8 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng đi đón đoàn công tác huyện Cheorwon – Hàn Quốc. Điểm tại sân bay Tân Sơn Nhất – Tp Hồ Chí Minh.

– 14 giờ 00 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước làm việc với đồng chí Phó Giám đốc Hồng Xuân Bình (theo lịch của Sở). Điểm tại phòng họp sở.

– Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: 21/6  

– 9 giờ 00 phút: Ban Giám đốc tiếp và làm việc với Đoàn công tác huyện Cheorwon – Hàn Quốc về thực hiện ký kết bổ sung Bản thỏa thuận MOU về chương trình đưa người lao động tỉnh Hậu Giang đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc. Điểm tịa phòng họp Sở.

– 13 giờ 00 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng đưa Đoàn công tác huyện Cheorwon – Hàn Quốc thăm lao động đi lao động thời vụ tại Hàn Quốc. Điểm tại huyện Phụng Hiệp.

THỨ NĂM: 22/6  

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng đưa Đoàn công tác huyện Cheorwon – Hàn Quốc thăm lao động đi lao động thời vụ tại Hàn Quốc. Điểm tại huyện Long Mỹ và huyện Châu Thành A.

  13 giờ 00 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng đưa Đoàn công tác huyện Cheorwon – Hàn Quốc làm việc tại Đồng Tháp.

THỨ SÁU: 23/6                                                                   

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên dự lễ hỗ trợ chi phí ban đầu không hoàn lại cho lao động có người thân đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài. Điểm tại hội trường.

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here