LỊCH LÀM VIỆC từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020 của Ban Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Hậu Giang (điều chỉnh lần 1)

576

THỨ HAI: 14/9

– 7 giờ: Giám đốc tiếp công dân định kỳ. Điểm tại bàn tiếp công dân tại Trung tâm.

– 7 giờ: Phó Giám đốc Trần Chí Cường tham dự lớp học cao cấp chính trị không tập trung từ ngày 14/9-29/9/2020. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang

THỨ BA: 15/9

– 7 giờ 30: Giám đốc. Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng dự khai giảng lớp tiếng Nhật khóa 3/2020. Điểm tại phòng học Trung tâm Dịch vụ việc làm.

– 14 giờ 30: Giám đốc dự thông qua phương án thiết kế dự án Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 06, Tầng 3 UBND tỉnh Hậu Giang, số 02, Hòa Bình, phường V, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

THỨ TƯ: 16/9

– 13 giờ 30’: Giám đốc. Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng dự Hội thảo đánh giá hiệu quả của lao động thành phố Vị Thanh đi làm việc tại Nhật Bản năm 2020. Phòng Dịch vụ việc làm chuẩn bị nội dung và cùng tham dự. Điểm tại Hội trường UBND phường I, thành phố Vị Thanh

THỨ NĂM: 17/9

– 7 giờ 30’: Giám đốc. Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng tham dự hội thảo hướng nghiệp tuyển sinh Trung cấp, Cao đẳng – Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2020. Mời đại diện lãnh đạo Sở LĐTBXH dự, phòng dịch vụ việc làm chuẩn bị nội dung hội thảo. Đại diện các phòng ban, văn phòng trực thuộc cùng tham dự. Điểm tại trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang

THỨ SÁU: 18/9

– 8 giờ: Giám đốc. Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng dự Hội thảo đánh giá hiệu quả của lao động Hậu Giang đi làm việc tại Nhật Bản năm 2020. Phòng Dịch vụ việc làm chuẩn bị nội dung và cùng tham dự. Điểm tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành A.

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here