Lịch làm việc từ ngày 13/02/2023 đến 18/02/2023 của Ban Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Hậu Giang

141

THỨ HAI: 13/02  

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc tham dự họp thông qua dự Chương trình và dự thảo kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

– 13 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước tiếp công dân định kỳ. Điểm tại phòng tiếp công dân.

THỨ BA: 14/02  

Ban giám đốc làm việc tại cơ quan

THỨ TƯ: 15/02  

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng đi thảo luận về  các chương trình xúc tiến và trao đổi công tác du học. Điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. (2 ngày).

– Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước và Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: 16/02  

– 7 giờ 30 phút: Ban giám đốc tiếp và làm việc với đoàn công tác Trường đại học Mokwon. Điểm tại phòng họp Oval.

THỨ SÁU: 17/02  

– 7 giờ 30 phút: Ban Giám đốc họp báo cáo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Điểm tại phòng họp Oval.

THỨ BẢY: 18/02

– 5 giờ 00 phút: Ban Giám đốc Hội thảo chia sẽ kinh nghiệm giải quyết chính sách Bảo hiểm thất nghiệp và việc làm. Điểm tại tỉnh Kiên Giang./.

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here