Lịch làm việc từ ngày 10/7/2023 đến 14/7/2023 của Ban Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Hậu Giang

81

THỨ HAI: 10/7  

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước tiếp công dân định kỳ. Điểm tại phòng tiếp công dân.

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng dự phiên giao dịch việc làm cho đối tượng hưởng Bảo hiểm thất nghiệp. Điểm tại phòng họp Oval.

THỨ BA: 11/7

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên dự tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở năm 2023. Điểm tại hội trường Liên đoàn lao động (02 ngày).

– Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: 12/7  

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng dự phiên giao dịch việc làm cho đối tượng hưởng BHTN. Điểm tại VP. BHTN Phụng Hiệp.

– Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: 13/7  

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng dự phiên giao dịch việc làm cho đối tượng hưởng Bảo hiểm thất nghiệp. Điểm tại VP. BHTN Cái Tắc.

– Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước và Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: 14/7                                                                

– Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

CHỦ NHẬT: 16/7

– Ban Giám đốc tham gia chạy bộ giải Maratho “Mekong Delta Marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2023./.

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here