Lịch làm việc từ ngày 06/02/2023 đến 11/02/2023 của Ban Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Hậu Giang

174

THỨ HAI: 06/02  

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc tham dự phiên giao dịch việc làm cho Bộ đội xuất ngũ. Điểm tại UBND huyện Vị Thủy.

– 14 giờ 00 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng họp trao đổi nội dung công tác đưa người lao động thành phố Vị Thanh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc. Điểm tại phòng họp sở.

THỨ BA: 07/02  

– 13 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng nghe báo cáo công tác đưa người lao động thành phố Vị Thanh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo chương trình thảo thuận cử lao động thời vụ năm 2023. Điểm tại Hội trường UBND Tp. Vị Thanh.

– 14 giờ 00 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước họp Ban chấp hành Đảng bộ Sở mở rộng. Điểm tại phòng họp sở.

THỨ TƯ: 08/02  

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

THỨ NĂM: 09/02  

7 giờ 30 phút: Ban Giám đốc dự họp chi bộ Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang tháng 3/2023. Điểm tại phòng họp Oval.

THỨ SÁU: 10/02  

– 7 giờ 30 phút: Ban Giám đốc họp giao ban với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. Điểm tại hội trường Sở.

– 9 giờ 00 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước họp hội đồng nâng lương trước hạn đối với công chức, viên chức thuộc Sở. Điểm tại hội trường sở.

CHỦ NHẬT: 11/02

– 6 giờ 00 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước và Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên dự Hội thảo chia sẽ kinh nghiệm giải quyết chính sách Bảo hiểm thất nghiệp và kết nối cung – cầu lao động. Điễm tại số 4, đường Nguyễn Thái Học, phường Hòa Thuận, Tp Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp./.

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here