Lịch làm việc từ ngày 03/4/2023 đến 07/4/2023 của Ban Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Hậu Giang (Điều chỉnh, bổ sung lần 1)

128

THỨ HAI: 03/4  

– 6 giờ 45 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng dự chào cờ đầu tháng. Mời tất cả viên chức và người lao động tại Trung tâm và đảng viên 2 văn phòng cùng dự. Điểm tại Trung tâm DVVL.

– 7 giờ 00 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước đi đón đoàn công tác của Trường Đại học Mokwon – Hàn Quốc. Điểm tại sân bay Tân Sơn Nhất, Tp. HCM.

– 8 giờ 00 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng dự sinh hoạt chi bộ tháng 4 năm 2023. Điểm tại phòng họp Oval.

THỨ BA: 04/4

– 12 giờ 00 phút: Ban Giám đốc tiếp và làm việc với đòn công tác Trường Đại học Mokwon – Hàn Quốc. Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ TƯ: 05/4  

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

THỨ NĂM: 06/4  

– 8 giờ 00 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng, Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên họp thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với viên chức. Điểm tại phòng họp sở.

– 13 giờ 30 phút: Ban Giám đốc họp với Phòng Đào tạo nghề – Việc làm – Bảo hiểm thất nghiệp. Điểm tại phòng làm việc Giám đốc.

THỨ SÁU: 07/4                                                                   

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước tham dự lớp bồi dưỡng xây dựng đề án vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Hậu Giang. Điểm tại hội trường UBND tỉnh.

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên họp sơ kết công tác Lao động, người có công và xã hội quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2023. Điểm tại hội trường Sở

– 14 giờ 00 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên họp trao đổi với Sở Tài chính về thực hiện thu tiền hỗ trợ chi phí ban đầu và tiền “ bảo lãnh  thực hiện đúng hợp đồng lao động thời vụ tại Hàn Quốc đối với người lao động” khi tham gia chương trình đi làm việc tại Hàn Quốc. Điểm tại phòng họp Sở Tài chính./.

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here