Lịch làm việc từ ngày 31/7/2023 đến 04/8/2023 của Ban Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Hậu Giang (điều chỉnh lần 1)

60

THỨ HAI: 31/7  

 – 7 giờ 00 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước và Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên dự lễ khai giảng lớp Tiếng Nhật cho lao động trước phỏng vấn. Điểm tại hội trường Trung tâm.

– 8 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước tiếp và làm việc với Công ty Texgamex và công ty Hoàng Hà về công tác tư vấn tuyển dụng lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng. Phòng họp oval.

– 13 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước tiếp công dân định kỳ. Điểm tại phòng tiếp công dân.

THỨ BA: 01/8

– 6 giờ 45 phút: Ban Giám đốc dự lễ chào cờ đầu tháng. Mời tất cả viên chức, người lao động cùng dự. Điểm tại hội trường Trung tâm.

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước và Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên dự hội nghị tập huấn hệ thống công tác viên năm 2023. Điểm tại hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu.

– 8 giờ 00 phút: Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng họp trao đổi, tháo gỡ khó khăn trong việc hỗ trợ học nghề cho người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Điểm tại phòng họp sở.

– 14 giờ 00 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước họp thông quaa Kế hoạch lien tịch giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội với Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bèn vững giai đoạn 2021 – 2025 để hiện đại hóa thông tin thị trường lao động đến các Trường Trung học phổ thông và các Trung tâm GDNN – GDTX trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp sở.

THỨ TƯ: 02/8  

– 7 giờ 30 phút: Ban Giám đốc dự sinh hoạt chi bộ tháng 8 năm 2023. Điểm tại Phòng họp Oval.

– 14 giờ 00 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước họp trao đổi nội dung về chính sách hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và du học sinh tự túc. Điểm tại phòng họp sở.

– 10 giờ 00 phút: Đồng chí Trần Xuân Duyên Phó Giám đốc đi tập huấn công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Điểm thành phố Đà Lạt (từ ngày 02/08/2023 – 05/08/2023).

THỨ NĂM: 03/8  

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: 04/8  

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan./.

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here