LỊCH LÀM VIỆC của Ban Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020 (điều chỉnh lần 2)

773

THỨ HAI: 13/7
– 7 giờ 30’: Giám đốc Tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hậu Giang.
– 7 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Chí Cường tham dự Kiểm tra giám sát Cung lao động tại huyện Châu Thành A. Đại diện Phòng Thông tin thị trường lao động cùng tham dự. Điểm tại phòng LĐTBXH Châu Thành A.
THỨ BA: 14/7
– 13 giờ 30’: Ban Giám đốc tiếp Đoàn kiểm tra cải cách công vụ năm 2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hậu Giang. Mời các Trưởng, Phó phòng ban, Văn phòng trực thuộc cùng tham dự. Phòng HC-KT chuẩn bị nội dung theo đề cương. Điểm tại phòng họp Trung tâm DVVL.
THỨ TƯ: 15/7
– 7 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng tham dự ngày Giao dịch việc làm trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Phòng DVVL chuẩn bị nội dung và cùng tham dự. Điểm tại Hội trường UBND xã Vị Tân.
– 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng tham dự ngày Giao dịch việc làm trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Phòng DVVL chuẩn bị nội dung và cùng tham dự. Điểm tại Hội trường UBND Phường III.
THỨ NĂM: 16/7
– 8 giờ: Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức. Điểm tại Hội trường B, tầng 3, trụ sở VNPT Hậu Giang
– 13 giờ 30’: Giám đốc dự buổi làm việc về giải pháp thực hiện tăng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở. Điểm tại phòng họp Sở.
– 15 giờ: Giám đốc, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng tiếp Cty Sao Mai An Giang đến làm việc V/v trao đổi tuyển dụng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Điểm tại phòng họp Trung tâm Dịch vụ việc làm.
– 14 giờ: Phó Giám đốc Trần Chí Cường tham gia Hội nghị các Trung tâm Dịch vụ việc làm khu vực Đồng bằng song Cửu Long, cùng tham dự cử Đại diện phòng phụ trách hoạt động giao dịch việc làm, lãnh đạo phòng BHTN và chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin thuộc Trung tâm. Đại diện phòng TTTTLĐ, DVVL, BHTN, Văn phòng Cái Tắc cùng tham dự. Điểm tại hội trường B, tầng 4, trụ sở làm việc chính của Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ địa chỉ số 160, đường 30 tháng 4, rẽ vào bờ kè rạch Tham Tướng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (từ ngày 16/7-17/7/2020)
THỨ SÁU: 17/7
– 8 giờ: Giám đốc, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Sáng làm việc với Đoàn khảo sát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Điểm tại phòng họp Sở Lao động TB&XH.
– 8 giờ: Phó Giám đốc Trần Chí Cường tham gia Hội nghị các Trung tâm Dịch vụ việc làm khu vực Đồng bằng song Cửu Long, cùng tham dự cử Đại diện phòng phụ trách hoạt động giao dịch việc làm, lãnh đạo phòng BHTN và chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin thuộc Trung tâm. Điểm tại hội trường B, tầng 4, trụ sở làm việc chính của Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ địa chỉ số 160, đường 30 tháng 4, rẽ vào bờ kè rạch Tham Tướng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Nơi nhận:
– Ban Giám đốc;
– Các phòng ban;
– Lưu: VT.

 

 

 

 

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here