Lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp nhận hỗ trợ ra sao?

1215

Theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, quy trình xét duyệt hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng tới người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp chỉ cần 5 ngày.

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here