Lâm Kim Tha-Hậu Giang

122

Thông tin cá nhân


Tên : Lâm Kim Tha
Ngày sinh : 7/7/1991
Giới tính : Nữ
Số điện thoại: 0981331535

Bằng cấp học vấn


Bằng cấp học vấn
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn – kỹ thuật: Đại học
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh A
Trình độ tin học: Tin học B
Ngành nghề đào tạo: Văn học
Kinh nghiệm làm việc: Chưa có kinh nghiệm

Nguyện vọng nghề nghiệp


Chức danh mong muốn: Nhân viên
Ngày có thể bắt đầu làm việc: 20/8/2019
Chuyên môn mong muốn: văn phòng, và các ngành liện quan
Mức lương mong muốn: Thỏa thuận
Thời gian làm việc mong muốn:
Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Không xác định
Có thể đi công tác theo yêu cầu:
Có thể thay đổi nơi làm việc:

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here