Huỳnh Thị Ngọc Mi – Đại học Sư phạm

473

Thông tin cá nhân Thông tin cá nhân

 • Tên :Huỳnh Thị Ngọc Mi
 • Ngày sinh : 26/03/1996
 • Giới tính : Nữ
 • Số điện thoại: 0364119244
 • Email: huynhthingocmi263@gmail.com
 • Địa chỉ: Ấp Tân An, Thị trấn Cái Tắc, Châu Thành A, Hậu Giang

Bằng cấp học vấn

 • Trình độ văn hoá: 12/12
 • Trình độ chuyên môn – kỹ thuật: ĐH
 • Trình độ ngoại ngữ: 
 • Trình độ tin học: Tin học văn phòng
 • Ngành nghề đào tạo: Sư phạm

Nguyện vọng nghề nghiệp

 • Chức danh mong muốn: Nhân viên
 • Ngày có thể bắt đầu làm việc: 13/04/2020
 • Chuyên môn mong muốn:
 • Mức lương mong muốn: Thỏa thuận
 • Thời gian làm việc mong muốn: Không xác định
 • Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Không xác định
 • Có thể đi công tác theo yêu cầu: TP Vị Thanh – Hậu Giang
 • Có thể thay đổi nơi làm việc: Tùy theo sắp xếp
 • Mô tả thêm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here