Hứa Ngọc Ánh- Đại học Nuôi trồng Thủy Sản

592

Thông tin cá nhân Thông tin cá nhân

 • Tên : Hứa Ngọc Ánh
 • Ngày sinh : 19/7/1996
 • Giới tính : Nữ
 • Số điện thoại: 0818879991
 • Địa chỉ: Vị Tân-TP Vị Thanh-Hậu Giang
 • Email: huangocanh19@gmail.com

Bằng cấp học vấn

 • Trình độ văn hoá: 12/12
 • Trình độ chuyên môn – kỹ thuật: Đại học
 • Trình độ ngoại ngữ: 
 • Trình độ tin học: Tin học văn phòng
 • Ngành nghề đào tạo: Nuôi trồng thủy sản
 • Kinh nghiệm làm việc:

Nguyện vọng nghề nghiệp

 • Chức danh mong muốn: Nhân viên
 • Ngày có thể bắt đầu làm việc: 16/03/2020
 • Chuyên môn mong muốn:
 • Mức lương mong muốn: Thỏa thuận
 • Thời gian làm việc mong muốn: Không xác định
 • Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Không xác định
 • Có thể đi công tác theo yêu cầu: TP Vị Thanh – Hậu Giang
 • Có thể thay đổi nơi làm việc: Tùy theo sắp xếp
 • Mô tả thêm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here