Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015

768

Ngày 27-28/11/2020, tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, ông Tào Bằng Huy – Phó Cục Trưởng Cục Việc làm (Bộ lao động – Thương binh và Xã hội) đã chủ trì Hội thảo “Lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015”. Tham dự có ông Đào Duy Hiện – Phó Trưởng ban, Ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, đại diện phòng Việc làm thuộc Sở, đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh, đại diện lãnh đạo các Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở, đại diện phòng bảo hiểm thất nghiệp Trung tâm dịch vụ việc làm của 20 tỉnh phía Nam.Trước khi tiến hành thảo luận tại Hội thảo, ông Trần Tuấn Tú – Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Cục Việc làm đã trình bày những điểm mới trong dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 cần lấy ý kiến.

Để các đại biểu góp ý kiến vào dự thảo Thông tư (sửa đổi, bổ sung) bao quát được các nội dung cần sửa đổi, Phó Cục trưởng Cục việc làm Tào Bằng Huy đã nhấn mạnh vào 5 nội dung cần tập trung thảo luận, cụ thể là: các quy định tham gia và đóng bảo hiểm thất nghiệp; các quy định hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; các quy định về trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ học nghề đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động và các quy định về tổ chức thực hiện.

Các đại biểu đã có nhiều ý kiến phát biểu và tham luận xoay quanh các vấn đề cần thảo luận. Báo cáo tham luận của đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang đã đưa ra một số vấn đề về quy định tham gia và đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Kết thúc Hội thảo, ông Tào Bằng Huy – Phó Cục Trưởng Cục Việc làm cảm ơn nhiều ý kiến tâm huyết, có sự tranh luận để làm rõ vấn đề của các đại biểu dự Hội thảo, qua đó đã đóng góp nhiều thông tin có giá trị cao. Phó Cục Trưởng Cục Việc làm đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến tại Hội thảo, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 một cách tốt nhất, đồng thời mong các đại biểu tiếp tục gửi ý kiến bằng văn bản để Cục Việc làm nghiên cứu, hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

                                                                                Nguyễn Thị Vân Anh

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here