Hội nghị tập huấn Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP

939

       Ngày 19/8/2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP về chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho viên chức, người lao động.

       Tham dự Hội nghị tập huấn có đại diện Ban Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm cùng 15 cán bộ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, tư vấn và giải quyết chế độ BHTN tại Trung tâm và 02 văn phòng trực thuộc.

        Ông Nguyễn Ngọc Phước – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hậu Giang phát biểu chỉ đạo Hội nghị tập huấn

         Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Phước – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm đã tóm tắt một số nội dung liên quan đến việc thực hiện chính sách BHTN và yêu cầu không chỉ cán bộ tham dự tập huấn mà cả tập thể cán bộ, người lao động toàn Trung tâm cần tập trung nghiên cứu và nắm bắt kịp thời những thay đổi được quy định trong Nghị định số 61/2020/NĐ-CP nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp nhận, tư vấn và giải quyết chế độ BHTN cho người lao động.

         Tại Hội nghị tập huấn, bà Trần Xuân Duyên – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm đã phổ biến nội dung chính của Nghị định số 61/2020/NĐ-CP, các điểm sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn chi tiết quy trình thực hiện đối với nghiệp vụ theo quy định mới bao gồm:

       – Tham gia và đóng bảo hiểm thất nghiệp: Bổ sung 03 trường hợp được coi là người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp; bổ sung quy định về thời gian đóng BHTN được cơ quan BHXH xác nhận bổ sung;

      – Các chế độ bảo hiểm thất nghiệp: sửa đổi bổ sung chế độ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm của người lao động; chế độ tư vấn, giới thiệu việc làm; chế độ trợ cấp thất nghiệp; chế độ hỗ trợ học nghề.

     – Trách nhiệm của Sở Lao động – Thương binh & Xã hội, Bảo hiểm xã hội và Trung tâm Dịch vụ việc làm về việc thu hồi tiền hưởng các chế độ BHTN sai quy định.

      Sau khi nghe triển khai nội dung Nghị định, cán bộ tham dự còn được trao đổi, thảo luận về các tình huống xảy ra trong quá trình thực hiện.

     Qua 01 buổi  tham dự tập huấn, cán bộ, viên chức và người lao động đã nắm bắt rõ các nghiệp vụ chính được quy định theo nội dung Nghị định. Từ đó thực hiện nhiệm vụ tư vấn, tuyên truyền đến các doanh nghiệp về chính sách BHTN; tiếp nhận, tư vấn và giải quyết chế độ BHTN cho người lao động đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới./.

                                                                                           Vân Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here