Hậu Giang tiếp tục hỗ trợ người lao động tiêm Vaccine ngừa Covid-19 trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

522

Thời gian qua được sự chỉ đạo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang cùng với sự phối hợp hỗ trợ của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã và thành phố, Trung tâm dịch vụ việc làm đã phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, hỗ trợ tiêm Vaccine ngừa Covid -19 cho người lao động Hậu Giang đã trúng tuyển đơn hàng trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

Trong thời gian chờ tiêm Vaccine người lao động đảm bảo thực hiện  tốt 5K theo quy định.

Thời gian qua được sự chỉ đạo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang cùng với sự phối hợp hỗ trợ của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã và thành phố, Trung tâm dịch vụ việc làm đã phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, hỗ trợ tiêm Vaccine ngừa Covid -19 cho người lao động Hậu Giang đã trúng tuyển đơn hàng trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

          Qua các đợt triển khai, tổng số lao động Hậu Giang đã trúng tuyển đơn hàng trước khi đi làm việc ở nước ngoài được tiêm Vaccine ngừa Covid – 19 là 57/85 lao động, trong đó có 22 lao động được tiêm mũi 1; 35 lao động được tiêm mũi 2; còn lại 26 lao động chưa tiêm do nằm trong vùng cách ly y tế không thể đến điểm tiêm hoặc số lượng Vaccine chưa đủ để phân phối về các địa phương.

          Với quyết tâm, đảm bảo 100% người lao động trước khi xuất cảnh chưa tiêm sẽ được tiêm Vaccine ngừa Covid – 19 và những lao động đã tiêm mũi 1 được tiêm mũi 2 đúng thời gian. Trung tâm dịch vụ việc làm Hậu Giang tiếp tục phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố quan tâm người lao động  để được tiêm Vaccine ngừa Covid – 19. Hiện tại, công tác phối hợp hỗ trợ rất tốt, lao động đang cư trú tại địa phương được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị đảm bảo khi được cấp Vaccine sẽ lập danh sách tiêm Vaccine ngừa Covid – 19 cho lao động đã trúng tuyển đơn hàng trước khi đi làm việc ở nước ngoài./.

Nguyễn Thị Hồng

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here