Đồng Anh Thư-Hậu Giang

141

Thông tin cá nhân


Tên : Đồng Anh Thư       Email: thudong0308@gmail.com
Ngày sinh : 03/08/1993
Giới tính : Nữ
Số điện thoại: 0787897977

Bằng cấp học vấn


Bằng cấp học vấn
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn – kỹ thuật: Đại học Chăn nuôi-thú y
Trình độ ngoại ngữ:
Trình độ tin học: Căn bản
Ngành nghề đào tạo: Chăn nuôi-thú y
Kinh nghiệm làm việc:

Nguyện vọng nghề nghiệp


Chức danh mong muốn: Nhân viên
Ngày có thể bắt đầu làm việc: 21/8/2019
Chuyên môn mong muốn: Công việc phù hợp. không cần đúng chuyên ngành
Mức lương mong muốn: Thỏa thuận
Thời gian làm việc mong muốn:
Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Không xác định
Có thể đi công tác theo yêu cầu:
Có thể thay đổi nơi làm việc:

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here