Danh Xà Uôn- Lao động phổ thông

206

Thông tin cá nhân Thông tin cá nhân

 • Tên : Danh Xà Uôn
 • Ngày sinh :1995
 • Giới tính : Nam
 • Số điện thoại: 02933870119 – 0989736723
 • Địa chỉ: Long Mỹ, Hậu Giang
 • Trình độ văn hóa: 11/12
 • Trình độ chuyên môn – kỹ thuật:
 • Trình độ ngoại ngữ: 
 • Trình độ tin học: 
 • Ngành nghề đào tạo: Lao động phổ thông

Nguyện vọng nghề nghiệp

 • Chức danh mong muốn: Nhân viên
 • Ngày có thể bắt đầu làm việc: 15/6/2021
 • Chuyên môn mong muốn: đúng chuyên ngành
 • Mức lương mong muốn: Thỏa thuận
 • Thời gian làm việc mong muốn: Không xác định
 • Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Không xác định
 • Có thể đi công tác theo yêu cầu: TP Vị Thanh – Hậu Giang
 • Có thể thay đổi nơi làm việc: Tùy theo sắp xếp

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here