CÔNG TY CHINA HUADIAN ENGINEERING CO.,LTĐ TUYỂN LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI TRÀ VINH (VỊ TRÍ DỰ KIẾN TUYỂN LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI)

1117

Biểu mẫu đăng ký : http://vltravinh.vieclamvietnam.gov.vn/

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here