Chính sách mới cho người lao động Hậu Giang đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

553

Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang đã ban hành Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 Quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Với mức hỗ trợ không hoàn lại lên tới 15.000.000 đồng/ lao động.

Nghị quyết nêu rõ, chính sách hỗ trợ gồm hỗ trợ không hoàn lại một phần chi phí ban đầu (đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, tiền ăn, chi phí đi lại; lệ phí làm hộ chiếu, lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp, lệ phí làm visa, chi phí khám sức khỏe) và hỗ trợ cho vay chi phí xuất cảnh khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đối tượng hỗ trợ là người lao động có hộ khẩu thường trú tại Hậu Giang, có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc 02 nhóm:

Nhóm đối tượng 1: Người lao động là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; thân nhân của người có công với cách mạng và hộ bị thu hồi đất nông nghiệp. Người lao động được hỗ trợ không hoàn lại một phần chi phí ban đầu tối đa không quá 15.000.000 đồng/ lao động. Được hỗ trợ cho vay tín chấp với mức vay tối đa 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã ký kết.

Nhóm đối tượng 2: Người lao động là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; người lao động có hoàn cảnh kinh tế khó khăn được địa phương xác nhận.  Người lao động được hỗ trợ không hoàn lại một phần chi phí ban đầu tối đa không quá 7.500.000 đồng/lao động. Được hỗ trợ cho vay tín chấp tối đa không quá 80% chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã ký kết.

Giai đoạn 2019-2020, dự kiến Hậu Giang sẽ hỗ trợ chi phí không hoàn lại cũng như cho vay chi phí xuất cảnh cho khoảng 200 lao động trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng./.

                                                           Phòng TTTTLĐ

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here