Câu hỏi: Thông báo về việc tìm kiếm việc làm đối với người thất nghiệp được quy định như thế nào?

1059

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều  10 của nghị định số 28/2015/NĐ-CP thì trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp đến Trung tâm Dịch vụ việc làm thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm tại Trung tâm DVVL nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 

 

 

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here