Câu hỏi : Thời gian chi trả trợ cấp thất nghiệp được quy định như thế nào?

1081

Theo quy định thì tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here