Cấp phát chi phí ban đầu theo mô hình học tập theo Bác “Người đi trước dẫn bước người đi sau” năm 2023″

154

Ngày 5 – 6/6/2023, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang tổ chức Chương trình cấp phát chi phí ban đầu cho gia đình có người thân đi làm việc ở nước ngoài theo mô hình học tập và làm theo Bác “Người đi trước dẫn bước người đi sau” năm 2023

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here