Cao Thị Thúy Hằng – Hậu Giang

423

Thông tin cá nhân


 • ên : Cao Thị Thúy Hằng
 • Ngày sinh : 04/10/1993
 • Giới tính :
 • Số CMND : 363781001
 • Điện thoại: 0938411045

Bằng cấp học vấn


 • Trình độ văn hoá:
 • Trình độ chuyên môn – kỹ thuật:
 • Trình độ ngoại ngữ:
 • Trình độ tin học:
 • Ngành nghề đào tạo:
 • Kinh nghiệm làm việc: Chưa có kinh nghiệm

Nguyện vọng nghề nghiệp


 • Chức danh mong muốn:
 • Ngày có thể bắt đầu làm việc: 27/05/2019
 • Chuyên môn mong muốn:
 • Mức lương mong muốn:
 • Thời gian làm việc mong muốn:
 • Loại hình doanh nghiệp mong muốn:
 • Có thể đi công tác theo yêu cầu
 • Có thể thay đổi nơi làm việc
 • Mô tả thêm:

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here