CAO THÀNH DUY TÂN – HẬU GIANG

199

Thông tin cá nhân


Tên: Cao Thành Duy Tân
Ngày sinh : 1994
Giới tính : Nam
Số Điện thoại: 0369131444

Bằng cấp học vấn


Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn – kỹ thuật: Đại học
Trình độ ngoại ngữ:
Trình độ tin học:
Ngành nghề đào tạo: Nông học
Kinh nghiệm làm việc:

Nguyện vọng nghề nghiệp


Chức danh mong muốn: Nhân viên
Ngày có thể bắt đầu làm việc: 9/2019
Chuyên môn mong muốn: Nông nghiệp
Mức lương mong muốn: Thỏa thuận
Thời gian làm việc mong muốn:
Loại hình doanh nghiệp mong muốn:
Có thể đi công tác theo yêu cầu:
Có thể thay đổi nơi làm việc:

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here