VIDEOS NỔI BẬT

Video Bản tin thị trường lao động Hậu Giang năm 2018
Video Bản tin thị trường lao động Hậu Giang số tháng 2/2019
Video Bản tin thị trường lao động Hậu Giang số tháng 7/2018
Video giới thiệu về công ty Cổ phần May Nhà Bè Hậu Giang
Video Giới thiệu các hình thức hỗ trợ tuyển dụng cho DN
Video Hiệu quả từ các Trung tâm Dịch vụ việc làm
{"popup_fix":"false"}

ALBUM VIDEOS HOẠT ĐỘNG