LỊCH LÀM VIỆC từ ngày 7/9/2020 đến ngày 11/9/2020 của Ban Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Hậu Giang

80

THỨ HAI: 7/9

– 7 giờ: Giám đốc tiếp công dân định kỳ. Điểm tại bàn tiếp công dân tại Trung tâm.

THỨ BA: 8/9

– 7 giờ: Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày)

THỨ TƯ: 9/9

– 8 giờ: Giám đốc dự lễ kết nạp đảng viên mới cho 3 đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh, Lê Minh Bảo, Nguyễn Quốc Khải. Điểm tại hội trường Trung tâm.

– 14 giờ: Giám đốc họp Chi bộ tháng 9. Điểm tại phòng họp Trung tâm

THỨ NĂM: 10/9

– 7 giờ: Phó Giám đốc Trần Xuân Duyên tổ chức sinh hoạt nghiệp vụ chuyên môn phòng bảo hiểm thất nghiệp về nội dung triển khai Nghị định 61 và giải đáp những khó khăn về xử lý nghiệp vụ chuyên môn tại phòng bảo hiểm thất nghiệp. Mời đại diện các phòng ban, văn phòng trực thuộc cùng tham dự. Điểm tại phòng họp Trung tâm.

THỨ SÁU: 11/9

– 7 giờ: Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here