Thông báo về việc hướng dẫn nhận hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng gián tiếp qua thư điện tử, fax và đường bưu điện.

309

 

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here